Sveriges geografi

Sverige är ett avlångt land. Från norr till söder är det nära 160 mil, men det är bara cirka 50 mil brett där det är som bredast. Avståndet mellan Sveriges sydligaste stad,Trelleborg, och den nordligaste, Kiruna, är nästan lika långt som mellan Trelleborg och Rom i Italien. Ytan är 450 kvadratkilometer, vilket gör Sverige till det femte största landet i Europa.

Landets indelning

I väderleksrapporter och i geografiska sammanhang delar man ofta in Sverige i tre stora enheter: Götaland, Svealand och Norrland. I Götaland i söder bor nära hälften av invånarna. I mitten ligger Svealand med huvudstaden Stockholm. Norrland i norr utgör mer än hälften av landets yta, men här bor bara cirka 12% av befolkningen.


  

21 län

Administrativt delas landet in i mindre enheter som kallas län. Det finns 21 län som vardera styrs av en länsstyrelse med en landshövding som chef. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för bl.a. vissa socialvårdsfrågor, djurskydds- och miljövårdsfrågor, frågor som rör skydd av kulturmiljöer och utvecklingen av näringslivet i länet. Det är t.ex. länsstyrelsen som ger tillstånd när någon vill gifta sig före 18 års ålder.

 

Landskap

Sverige har 25 landskap. Indelningen i landskap går långt tillbaka i tiden. Landskapen var förr självständiga områden med egna lagar. Idag har de endast en kulturell och regional funktion.

Svenskar identifierar sig gärna med det landskap där man bor och talar ofta den dialekt som används där. En person som bor i t.ex. Värmland är värmlänning och talar värmländska.

I turistsammanhang brukar landskapen ofta profilera sig med egna traditioner, t.ex. inom musik och mat. Varje landskap har en egen landskapsblomma och ett eget landskapsdjur.

Stora skillnader mellan norra och södra Sverige

Eftersom Sverige är ett långt land är det stora skillnader i klimat och natur mellan norra och södra Sverige. Större delen av landet är täckt av skog och berg. Endast 7% är odlad jord.   I norr ligger den skandinaviska bergskedjan, fjällen, med bergstoppar på mellan 1000-2000 m. Här finns Sveriges högsta berg, Kebnekaise, med 2121 m. Öster om fjällkedjan är bergen täckta av skogar där breda floder, älvar, flyter fram på väg mot havet i öster. Flera av älvarna har  vattenkraftverk som förser landets industrier med el. 

I mellersta Sverige är landskapet mer omväxlande med stora slätter och  bergiga skogsområden. Området är rikt på sjöar och här ligger Sveriges största sjöar, Vänern, Vättern och Mälaren. Längst i söder möter man ett öppet landskap med stora sammanhängande slätter. De bördiga slätterna i bland annat Skåne har ett högintensivt jordbruk. Områdets välstånd från historisk tid kan man märka i de många slotten som reser sig över slätten. 

Sverige har en mycket lång kust och den är rik på skärgårdar med tusentals öar. Skärgårdens natur är speciell. På Västkusten består den ofta av kala klippor medan Stockholms skärgård är rik på växtlighet. Båda blir under sommaren semesterparadis för tusentals fastlandsbor.

Klimat och växtzoner

Trots det nordliga läget är klimatet i Sverige oftast ganska milt. Orsaken är Golfströmmen, en varm havsström som går längs med Norges kust och som ger hela Sverige ett varmare klimat än det annars skulle ha.

Sverige har fyra årstider. Man brukar förenklat säga att våren infaller ungefär i mars, april och maj. Sommarmånaderna är juni, juli och augusti. Hösten infaller under september, oktober och november och vintern under december, januari och februari. Men årstiderna börjar och slutar vid olika tid i norr och i söder. Vintern kommer tidigare, är kallare och varar längre i norra Sverige och nederbörden kommer ofta som snö. I de södra landskapen kommer det mindre snö och våren börjar tidigare. Dygnsmedeltemperaturen i januari är +/-0 i södra Sverige men -16 i norr.
Sveriges placering på jordklotet påverkar antalet soltimmar. Under sommarmånaderna är solen uppe länge och i de allra nordligaste delarna av landet går den aldrig ned (midnattsol). På vintern är det få ljusa timmar på dygnet. Tiderna för solens upp och nedgång brukar man visa i väderleksprognoserna. När vädret är klart, ofta på vintern, kan man i norr få vara med om norrsken som är ett ljusspel på himlen.

För att se en kort film av hur norrsken ser ut klicka här.

Sverige är indelat i olika växtzoner. Det går att odla fler sorters grönsaker och frukter i södra Sverige än i norra. Lövträd som bok och buskar som björnbär växer bara i de södra delarna av landet. I fjällen växer bara små björkar och växter som tål kyla. På myrarna i norr kan man hitta hjortron, ett guldgult bär som brukar kallas för Norrlands guld.


 

  

Befolkning

Sverige har nära 9,5 miljoner invånare. Landet är glest befolkat och har en befolkningstäthet på endast 23 invånare per kvadratkilometer. Mer än hälften av Sveriges befolkning bor nära de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö.

På kartan till höger markeras de tätbefolkade områdena med orange färg. 

 Befolkningstäthet i Sverige